ABOUT USHåll Bar & Kök har som mål att bidra i vårt gemensamma mål för att uppnå en mer hållbar planet.

Detta bidrag visar sig i vår dagliga ansträngningar att skapa en cirkulär och vinstgivande ekonomi medan vi driver detta verksamhet.


Håll Bar & Kök

tänker såväl globalt som att arbeta

med lokala producenter och leverantörer.


Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.


Vi försöker att skapa och harmonisera olika upplevelse inom gästfrihetsbranschen: bl.a. med evenemang, restaurang och bed & breakfast verksamheten.


Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.Söderköping är en charmig småstadsidyll med Göta kanal som går i genom staden,

omgiven av en levande landsbygd och vackra Sankt Anna skärgård.